莞式36式

 • Prasa do Styropianu M-C200|GREENMAX

  Prasa do styropianu Seria Mars, specjalizuje si? w zag?szczaniu pianki EPS i PE .Mo?e zaoszcz?dzi? du?o miejsca, oferuj?c wygod?.Prasa do styropianu Seria Mars zag?szcza wysokiej jako?ci materia?y piankowe EPS i EPE i jest ?atwa w transporcie.
  Zaprojektowana do recyklingu tworzyw takich jak PSP, XPS, PSP / tace na ?ywno?? i kubki.

  DANE TECHNICZNE
  Wydajno??: 200 kg / h
  Wspó?czynnik kompresji EPS i EPE: 90: 1
  G?sto?? EPS i EPE: 600-800 kg / m3
  Moc silnika: 37,5 kW

  ZALETY:

  Oszcz?dno??: Oszcz?dzaj koszty i miejsce, kompresuj?c EPS i odpadow? piank? PE, zmniejszaj?c wywóz odpadów;
  Korzy?ci: ZAKUPY ZWRóCONYCH wszystkich sprasowanych odpadów styropianu;
  Odpowiedzialno?? za ?rodowisko: Zdobywaj punkty public relations jako zielony biznes;
  ?atwo?? u?ycia: prosta, bezpieczna, jednoosobowa obs?uga;

  莞式36式