西宁ktv公主怎么收费

Maszyna do Recyklingu Styropianu Seria Apolo

PIANKI EPS  (styropian)


PIANKI XPS(styropian)


Papier PSP / styropian: Taca na ?ywno?? i kubki


A-C300 Kompaktuje wszystkie rodzaje EPS oraz pianka EPP. Skompaktowane odpady EPS oraz EPP s? ?atwe do transportu i przechowywania w magazynie. GREENMAX APOLO C300 oferuje Ci wygod?.
A-C200 Prasa do styropianu GREENMAX APOLO C200 mo?e kompaktowa? du?e i lekkie materia?y PS. Skompaktowany PS jest ?atwy w obs?udze i wygodny w recyklingu, zakupie lub sprzeda?y,utylizacji styropianu.
A-C100 Kompaktor styropianu APOLO C100 oferuje inteligentne i przydatne narz?dzie dla podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem,przetwarzaniem odpadów styropianowych. Kompaktor EPS Apolo C100 mo?e kompaktowa? wszystkie rodzaje materia?ów, takie jak EPS, PSP, XPS,AI
A-SWD System

?ci?gnij