西宁ktv公主怎么收费

Kompaktor do styropianu System A-SWD | piankowych styropianu

System A-SWD firmy GREENMAX to system recyklingu odpadów styropianu w szczególno?ci dla zanieczyszczonych odpadów. Proces polega na zmia?d?eniu meteria?u na ma?e skrawki, umyciu I wysuszeniu go oraz sprasowaniu w brykiet styropianowy.

Ten system recyklingu styropianu dotar? do W?och i Stanów Zjednoczonych, gdzie pomóg? im radzi? sobie z tacami ogrodowymi wykonanymi z EPS i innych brudnych odpadów styropianu.


DANE TECHNICZNE
Wydajno?? 300 kg / h
Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
G?sto??: 200-400 kg / m3

ZALETY:
- Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloków w stosunku 50: 1;
- Technologia kompresji mechanicznej, jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia ni?sze    zu?ycie energii;
-System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna;
-Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp .;
-Standardy CE / UL / CSA;
Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompaktor GreenMax TM na zamówienie wed?ug
specjalnych wymagań klienta.