奎屯九公里服务女去哪里了

<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><strike id="tvrtd"></strike></var>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><video id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></video></var>
<var id="tvrtd"><span id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></span></var><menuitem id="tvrtd"></menuitem>
<cite id="tvrtd"></cite>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"></var>
<cite id="tvrtd"><strike id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></strike></cite>

Mieszkańcy Kalamazoo maj? cztery mo?liwo?ci recyklingu styropianu w 2021 roku

Od kwietnia 2021 roku mieszkańcy Kalamazoo w stanie Michigan b?d? mogli w ?atwiejszy sposób zbiera? selektywnie odpady . Dzi?ki miejskiemu komitetowi ds. ochrony ?rodowiska zauwa?ono, ?e w wielu programach recyklingu  nie s? akceptowane materia?y styropianowe. W rezultacie powsta? roczny pilota?owy projekt, który ma na celu odbiór odpadowego styropianu.

 maszyna do utylizacji odpadów EPS

Mieszkańcy mog? zanie?? zu?yte materia?y styropianowe w ostatni? sobot? kwietnia, lipca, pa?dziernika i stycznia 2021 roku do Mayors 'Riverfront Park, 251 Mills St., w godzinach od 10:00 do 13:00. Dopuszczalnym materia?em jest wy??cznie czysty styropian z logo # 6, jednocze?nie zapakowany w przezroczyste lub prze?wituj?ce worki.  
Odbiór odpadowego styropianu b?dzie mo?liwy tylko w wyznaczone dni.
 

maszyny do recyklingu styropianu


Celem tej dzia?alno?ci zwi?zanej z recyklingiem styropianu jest poprawa zmian klimatycznych na ziemi. Wed?ug Sharon Devor, cz?onkini Komisji ds. ochrony ?rodowiska, usprawnienie systemu recyklingu jest wa?ne dla ochrony zasobów ziemi.
Wolontariusze b?d? pracowa? w Riverside Park, aby zbiera? i klasyfikowa? materia?y nadaj?ce si? do recyklingu, które zostan? umieszczone w naczepach zaparkowanych na miejscu, powiedzia? Duff.

 Recykling styropianu EPS

Ca?o?? zebranego styropianu zostanie przetransportowana do centrum recyklingu, gdzie znajduj? si? maszyny do recyklingu styropianu,  które  zamieni? lu?ny styropian w zag?szczon? piank?. Gotowe bloki mo?na sprzedawa? producentom do produkcji granulatu do produkcji ramek do zdj??.INTCO Recycling to firma specjalizuj?ca si? w recyklingu styropianu. Je?li masz jakie? pytania, mo?esz zostawi? wiadomo??.


INFORMACJA

奎屯九公里服务女去哪里了
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><strike id="tvrtd"></strike></var>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><video id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></video></var>
<var id="tvrtd"><span id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></span></var><menuitem id="tvrtd"></menuitem>
<cite id="tvrtd"></cite>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"></var>
<cite id="tvrtd"><strike id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></strike></cite>