莞式36式

 • Kompaktor z Funkcj? Topienia Styropianu M-C50

  Brykieciarka do styropianu Seria Mars (maszyna do topienia na gor?co) specjalizuje si? w zag?szczaniu styropianu i EPE. Mo?e zaoszcz?dzi? du?o miejsca, oferuj?c wygod?.
  Brykieciarka do styropianu  Seria Mars zag?szcza wysokiej jako?ci materia?y EPS i EPE i jest ?atwa w transporcie.
  Zaprojektowana do recyklingu tworzyw takich jak AIRPOP,PSP, XPS, PSP / tace na ?ywno?? i kubki.

  DANE TECHNICZNE
  Wydajno??: 50 kg / h
  Wspó?czynnik kompresji EPS i EPE: 90: 1
  G?sto?? EPS i EPE: 600-800 kg / m3
  Moc silnika: 7,5 Kw

  ZALETY:
  recykling styropianu: Oszcz?d? koszty i miejsce, kompresuj?c EPS lub piank? polietylenow?, zmniejszaj?c wywóz odpadów;
  Korzy?ci: ZAKUPY ZWRóCONYCH wszystkich sprasowanych EPS;
  Odpowiedzialno?? za ?rodowisko: Zdobywaj punkty public relations jako zielony biznes;
  ?atwo?? u?ycia: prosta, bezpieczna, jednoosobowa obs?uga;

  莞式36式