西宁ktv公主怎么收费

Brykieciarki do Styropianu M-C300|GREENMAX

Brykieciarki do styropianu M-C300 GREENMAX do recyklingu EPS/polistyrenu/ styropianu, o stopniu zag?szczenia piany 90:1, zamieni odpady EPS w zlepy. GREENMAX  gwarantuje równie? skup styropianowych zlepów w dobrej cenie.   Brykieciarki do styropianu Seria Mars kompaktuje wysokiej jako?ci materia?y EPS i EPE i jest ?atwa w transporcie.
Zaprojektowana do recyklingu tworzyw takich jak AIRPOP,PSP, XPS, PSP / tace na ?ywno?? i kubki.


DANE TECHNICZNE
Wydajno??: 300 kg / h
Wspó?czynnik kompresji EPS i EPE: 90: 1
G?sto?? EPS i EPE: 600-800 kg / m3
Moc silnika: 43.5kW

ZALETY:

Oszcz?dno??: Oszcz?dzaj koszty i miejsce, kompresuj?c EPS i odpadow? piank? PE, zmniejszaj?c wywóz odpadów;
Korzy?ci: ZAKUPY ZWRóCONYCH wszystkich sprasowanych odpadów styropianu;
Odpowiedzialno?? za ?rodowisko: Zdobywaj punkty public relations jako zielony biznes;
?atwo?? u?ycia: prosta, bezpieczna, jednoosobowa obs?uga;