西宁ktv公主怎么收费

Kompaktor do pianki polietylenowej  Seria Zeus

Kompaktor do styropianu dostarcza wielu korzy?ci w zakresie recyklingu styropianu w wielu ró?nych bran?ach - budownictwo, rybo?ówstwo, sortowanie odpadów itp. Kompaktor do styropianu GreenMax odpowiedni jest dla materia?ów takich jak pianki EPS, pianki PP, pianki PE, pianki XPS, pianki PSP. Wszystkie te materia?y po przetworzeniu nadaj? si? do ponownego wykorzystania w produkcji. Kompaktowanie oszcz?dza równie? miejsce.GREENMAX zmienia odpady w warto?ciowy produkt.

EPS  (Styropianu)

Brykieciarki do styropianu


PE Pianki Polietylenowej

skup styropianu
Kompaktor do Styropianu-ZC100 Kompaktor do styropianu/ pianki polietylenowej Z-C100 to wygodne i ?atwe w obs?udze urz?dzenie, które u?atwi recykling wszystkim podmiotom obs?uguj?cym odpady takie jak EPS, EPE (pianka PE), XPS i PSP.
Kompaktor EPS GREENMAX-ZC200 Zasada dzia?ania kompaktora do styropianu: Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? fr

?ci?gnij